logo en de titel van deze site:knoopenzo

||<< home

contact 
knopen, splitsen
en aanverwante zaken
in touw

knots, splices
and other ropeworks

© theo slijkerman


Copyrights


Alle rechten op de inhoud van deze website zijn voorbehouden aan de auteur. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur mag niets van deze website worden verveelvoudigd, bewerkt en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, digitale media of op welke andere wijze dan ook.

Print-pagina's mogen voor niet commerciële doeleinden worden afgedrukt.Maak een link
en geen kopie
Onderzoek, het maken van fotos, -tekeningen en - beschrijvingen is veel werk. Maak geen kopiën van mijn werk, maar als je het interessant genoeg vindt, verwijs dan naar de home-page van deze website www.knoopenzo.nl.

HTML-code en logo´s Om je te helpen een link te maken is er een pagina met HTML-code en logo´s
© Theo Slijkerman