werpankersteek & schootsteek

1

de steek maken

        0  1  2  3  4  5 


werpankersteek
 Draai het touw met een anderhalve rondtorn om de stang.

De rode pijl geeft de volgende doorsteek al aan.
werpankersteek
 Haal het werkeind om het staande part, dat is het lange stuk touw, en steek het door de bocht van de nog losjes aangebrachte rondtorn.
werpankersteek
 Trek het staande part aan en schuif daarbij de knoop tegen de stang. De knoop slipt iets door omdat de rondtorn wordt dichtgetrokken. Hierbij wordt het werkeind klem gezet tegen de stang.
werpankersteek
 Hier zie je de knoop van onderen en is met de pijl aangegeven waar de rondtorn het werkeind tegen de stang vastklemt.
werpankersteek
 Vanaf de zijkant is heel goed zichtbaar hoe het werkeind tussen de rondtorn en de stang klem zit.


© theo

 
/\ top      www.knoopenzo.nl