platte knoop
met borgsteek

0

inleiding

||<<home  0  1  2 


platte knoop

platte knoop met borgsteek
 De platte knoop, de bovense foto, is een van de bekendste knopen om met een touw iets bij elkaar te binden. Maar de knoop blijft niet altijd vast zitten. Hij heeft namelijk enige spanning nodig om te blijven klemmen. Daardoor blijft de platte knoop wel vast zitten in een touw om bijvoorbeeld een stapel kranten, maar gaat los als je een paar paaltjes wilt samen binden. Kranten veren mee en houden daardoor het touw onder spanning. Paaltjes veren niet mee.

Daarom is het soms verstandig een extra borgsteek aan te brengen om het los raken te voorkomen. In de tweede foto is deze aangegeven.

Voor de duidelijkheid is de ene helft van het touw blauw en de andere helft geel gemaakt.


  1 vastmaken van de knoop

2 losmaken van de knoop

 Over deze splits is ook een artikel gepubliseerd
in het blad Scouting Magazine , editie sep 2016 [2016-3],
Flitz - rubriek InDeKnoop [nr 140] , met bijbehorend filmpje.

© Theo Slijkerman 2016

© theo

 
/\ top      www.knoopenzo.nl