opschieten en losvallen

0

inleiding

||<<home  0  1  2  3  4  5  6  7  8 


reddingslijn aan boord van de Eendracht
verlengsnoer voor elektra
 Op een schip vind je een of meer reddingsbanden. Valt er iemand over boord, dan kan die band snel naar de drenkeling worden gegooid en kan hij of zij daarin blijven drijven. Met een lang touw aan de band kan de drenkeling weer naar het schip toe worden gehaald. Dat touw moet dan wel bij het uitgooien snel helemaal los liggen.

Op de foto zie je dat het touw aan de bovenrand van een hekwerk is vast geknoopt en op een heel speciale manier is opgeschoten. In het midden zit een klein stukje buis. Wordt die buis er uit getrokken, dan valt het touw in één keer helemaal los.

Je hoeft geen schip mee te nemen om dit thuis uit te proberen, want het kan ook eenvoudig met een plankje. En er zijn meer mogelijkheden.


  1 principe van het opschieten

2 opschieten aan een hekwerk

3 andersom kan ook

4 op blok of aan boom

5 de opschietplank 1

6 de opschietplank 2

7 touw met krimp

8 elektrakabel

 Over deze knoop is ook een artikel gepubliseerd
in het blad Scouting Magazine , editie sep 2017 [2017-3],
Flitz - rubriek InDeKnoop [nr 144]

© Theo Slijkerman 2017

© theo

 
/\ top      www.knoopenzo.nl